/
/
Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα & Ανάπτυξη

Αδιάκοπη αναζήτηση
της Ίασης

Participations in funded research projects
Galenica S.A participates as a coordinator in the following national research project:
Hydraroma

Έρευνα & Ανάπτυξη

Η εταιρεία Galenica SA αναζητώντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες θεραπευτικές ανάγκες των ασθενών, επενδύει σε τεχνογνωσία (Know-How) και προκρίνει  ερευνητικές συνεργασίες με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων ή και προϊόντων φροντίδας υγείας.     

H κυρίως ερευνητική δραστηριότητα της εταιρίας πραγματοποιείται σε χώρο 300τμ όπου διαθέτει  σύγχρονο R&D εξοπλισμό (παραγωγικό και αναλυτικό), που στοχεύει στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων φαρμακευτικών μορφών και προϊόντων.

Η εταιρεία Galenica ήδη βρίσκεται σε συνεχή και επιτυχημένη συνεργασία με  ελληνικά Πανεπιστήμια, όπως  Πανεπιστήμιο  Αθηνών, Κρήτης, Πατρών, Ιωαννίνων, αλλά και διεθνή όπως  University of Innsbruck, καθώς και άλλους δημόσιους ερευνητικούς φορείς (IIBEAA) με αποτέλεσμα την απόκτηση σημαντικής τεχνογνωσίας  σε δύο πολλά υποσχόμενα γνωστικά αντικείμενα, την Ογκολογία και τα φαρμακευτικά προϊόντα φυτικής προέλευσης.

Η ‘Έρευνα & Ανάπτυξη  επικεντρώνεται στα εξής:

  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων (νέες καινοτόμες συνθέσεις ή / και νέοι τρόποι χορήγησης).
  • Έρευνα και ανάπτυξη νέων καινοτόμων φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής φυτικής προέλευσης αξιοποιώντας τη μεγάλη βιοποικιλότητα της ελληνικής φύσης καθώς και την τεράστια παραδοσιακή ιατρική γνώση σε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια.
  • Ανάπτυξη νέων καινοτόμων μορίων που απευθύνονται στην ογκολογία με στόχο την αντιμετώπιση ορμονο-εξαρτώμενων όγκων (καρκίνος ωοθηκών, καρκίνος προστάτη, καρκίνος στήθους).