/
/
Μέριμνα για το Περιβάλλον

Μέριμνα για το Περιβάλλον

Μέριμνα για το Περιβάλλον

Λειτουργούμε σύμφωνα με τα διεθνή  πρότυπα και κανονισμούς (GMPs, GLPs και ISO 9001:2000, ISO 14001:2015 σύγχρονο σύστημα ανακύκλωσης υλικών). Νιώθουμε σεβασμό για το περιβάλλον που μας φιλοξενεί και συμμετέχουμε σε πολλές εθελοντικές ενέργειες και δράσεις για την προστασία και την φροντίδα του.

BS EN ISO 14001:2015

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ GALENICA Α.Ε.