/
/
Εθελοντισμός και Κοινωνική Προσφορά

Εθελοντισμός και Κοινωνική Προσφορά

Εθελοντισμός και Κοινωνική Προσφορά

Η εθελοντική αιμοδοσία, αποτελεί ενδεικτικά μια μόνο από τις δράσεις εθελοντισμού,  στις οποίες συμμετέχουμε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στο πλαίσιο της κοινωνικής μας προσφοράς.