/
Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
37η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Πατήστε εδώ για τον ισολογισμό της Galenica Φαρμακευτική Βιομηχανία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Πατήστε εδώ για τον ενοποιημένο ισολογισμό της Galenica Φαρμακευτική Βιομηχανία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ FERRER GALENICA 2014
Πατήστε εδώ για τον ισολογισμό της Ferrer Galenica