/
/
Διεθνείς Συνεργασίες

Διεθνείς Συνεργασίες

Διεθνείς Συνεργασίες

Ένας από τους βασικούς παράγοντες της επιτυχίας της Galenica είναι οι ανά τον κόσμο διακεκριμένοι ερευνητές και οι  επιχειρηματικοί της εταίροι. Ένα ιστορικό πολλών και πετυχημένων συνεργασιών, της δίνει το τακτικό προνόμιο να επιλέγει με αυστηρά κριτήρια τα φαρμακευτικά προϊόντα που αναπτύσσει σε θεραπευτικές και σε επιχειρηματικές αξίες. Παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμένους από τους συνεργαζόμενους ερευνητικούς οίκους και εταιρίες: