/
/
Διεθνείς Δραστηριότητες

Διεθνείς Δραστηριότητες

Διεθνείς Δραστηριότητες

Εξαγωγές

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και της ανάπτυξης των πωλήσεών της, η Galenica έχει εισέλθει στον τομέα των εξαγωγών με στόχο την επιτυχή αδειοδότηση του χαρτοφυλακίου της και την ανάπτυξη συνεργασιών στα Βαλκάνια και αργότερα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, Ρωσία και ΗΠΑ έχοντας καθιερώσει σταθερές συνεργασίες με τις ακόλουθες χώρες:

Με ένα εξειδικευμένο και έμπειρο τμήμα εξαγωγών σε συνεχή αναζήτηση νέων αγορών και επιτυχημένων διεθνών συνεργασιών συνεχίζουμε να επεκτείνουμε τις παγκόσμιες δραστηριότητές μας που διεξάγονται μέσω των παρακάτω τρόπων συνεργασίας:

  • Συμφωνίες πωλήσεων και διανομής (αποκλειστικές/μη αποκλειστικές) μέσω τοπικών εταιρειών ενώ η Galenica παραμένει υπεύθυνος κυκλοφορίας και κάτοχος σήματος
  • Συμφωνίες αδειοδότησης και εφοδιασμού με τοπικές φαρμακευτικές εταιρείες