/
/
Εταιρικές Εκδόσεις

Εταιρικές Εκδόσεις

Εταιρικές Εκδόσεις

H φαρμακευτική εταιρία Galenica δραστηριοποιείται στον χώρο των εκδόσεων, υποστηρίζοντας την κυκλοφορία αξιόλογων βιβλίων με επιστημονικό, αισθητικό, ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον, που απευθύνονται στους υγειονόμους αλλά και στο ευρύ κοινό. Μέχρι και σήμερα, έχει υπάρξει αποκλειστικός χορηγός βιβλίων σπουδαίων, πολλά από τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως βιβλιογραφικό σημείο αναφοράς. Η θεματολογία και το περιεχόμενο τους αντικατοπτρίζει τη φυσιογνωμία και την φιλοσοφία που την διέπει.

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι τίτλοι:

Δείτε επίσης