/
/
Μη Συνταγογραφούμενα Προϊόντα (OTC)

Μη Συνταγογραφούμενα Προϊόντα (OTC)

Μη Συνταγοραφούμενα Προϊόντα (OTC)

ΠΡΟΪΟΝ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Αυτοθεραπεία - Φροντίδα Υγείας
Aceclofenac
Αλλεργιολογία
Ebastine
Αλλεργιολογία
Ebastine
Αλλεργιολογία
Ebastine
Γυναικολογία
Magnesium pidolate
Αυτοθεραπεία - Φροντίδα Υγείας
Dexibuprofen
ΩΡΛ
Cinnarizine 20mg, Dimenhydrinate 40 mg
ΩΡΛ
Dimenhydrinate
Αυτοθεραπεία - Φροντίδα Υγείας
Eicosapentaenoic Acid, Docosahexaenoic Acid