Πνευμονολογία

Πνευμονολογία

Το άσθμα αποτελεί κοινή μακροχρόνια ασθένεια που μπορεί να επηρεάσει άτομα όλων των ηλικιών. Προκαλεί φλεγμονή στους αεραγωγούς. Ο όρος άσθμα ενηλίκων αναφέρεται σε:

  • Παιδικό άσθμα το οποίο έχει συνεχιστεί και στην ενήλικη ζωή
  • Άσθμα το οποίο έχει επανεμφανιστεί έπειτα από σχετική πάθηση στην παιδική ηλικία καικατόπιν εξάλειψής του
  • Άσθμα το οποίο έχει εμφανιστεί μόνο στην ενήλικη ζωή

Το άσθμα ενηλίκων συνδέεται συχνά με αλλεργίες και συνοδεύεται από άλλες αλλεργικές ασθένειες, όπως η αλλεργική ρινίτιδα.  Το άσθμα ενηλίκων είναι πιο συχνό στο γυναικείο φύλο.