/
/
Αλλεργιολογία

Αλλεργιολογία

Προϊόντα

Η Galenica εστιάζει το ενδιαφέρον της και το σύνολο των προσπαθειών της στην κατανόηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών της κοινωνίας στο χώρο της Υγείας.

ΠΡΟΪΟΝ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ / ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Αλλεργιολογία
Ebastine
Αλλεργιολογία
Ebastine
Αλλεργιολογία
Ebastine
Αλλεργιολογία
Rupatadine
Αλλεργιολογία
Rupatadine