/
/
Αυτοθεραπεία - Φροντίδα Υγείας

Αυτοθεραπεία - Φροντίδα Υγείας

Προϊόντα

Η Galenica εστιάζει το ενδιαφέρον της και το σύνολο των προσπαθειών της στην κατανόηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών της κοινωνίας στο χώρο της Υγείας.

ΠΡΟΪΟΝ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ / ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Αυτοθεραπεία - Φροντίδα Υγείας
Aceclofenac
Αυτοθεραπεία - Φροντίδα Υγείας
Origanum Dictamnus, Coridothymus Capitatus, Salvia Fruticosa, Vitamin D3
Αυτοθεραπεία - Φροντίδα Υγείας
Hydrocolloid, Arginine
Αυτοθεραπεία - Φροντίδα Υγείας
Xyloglucan, Pea Protein and Grape Seed Extract, Xylo-oligosaccharides
Αλλεργιολογία
Ebastine
Αλλεργιολογία
Ebastine
Αλλεργιολογία
Ebastine
Αυτοθεραπεία - Φροντίδα Υγείας
Black Elderberry, Vitamin C
Αυτοθεραπεία - Φροντίδα Υγείας
Dexibuprofen
Αυτοθεραπεία - Φροντίδα Υγείας
Gelatine Tannate