/
/
Καρδιολογία

Καρδιολογία

Προϊόντα

Η Galenica εστιάζει το ενδιαφέρον της και το σύνολο των προσπαθειών της στην κατανόηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών της κοινωνίας στο χώρο της Υγείας.

ΠΡΟΪΟΝ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ / ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Καρδιολογία
Triflusal
Καρδιολογία
Cilostazol
Καρδιολογία
Enalapril maleate, Nitrendipine
Καρδιολογία
Flecainide Acetate
Καρδιολογία
Glyceryl Trinitrate (Nitroglycerin)
Καρδιολογία
Acetylsalicylic acid, Atorvastatin, Ramipril
Αυτοθεραπεία - Φροντίδα Υγείας
Eicosapentaenoic Acid, Docosahexaenoic Acid